Po zalaniu mieszkania

Kupiliśmy dom (skrajny segment bez podpiwniczenia), do którego mieliśmy się wprowadzić po powrocie z urlopu. W czasie naszej nieobecności w łazience na pierwszym pię­trze pękła rurka igielitowa doprowadzająca wodę do spłucz­ki. Na naszą posadzkę wylało się około 8 m3 wody. Awaria została zauważona przez sąsiadów, kiedy woda zaczęła się wylewać przez balkon. Przeciekła przez strop i zalała po­kój na parterze. Ściany i sufit parteru nasiąkły wodą, a po­sadzka z mozaiki dębowej zaczęła się odkłejać i podnosić.

Wiadomo, podłogi trzeba będzie wymienić, ale jak wy­suszyć ściany i strop? Jak zabezpieczyć je przed grzybem? Ściany budynku są zbudowane z cegły z warstwą styropia­nu w środku. Stropy – z betonowych segmentów stropo­wych o pustych, okrągłych przestrzeniach w środku. Na stropach jest ułożona izolacja z papy i styropianu (podło­ga parteru), pokryta wyłewką cementową.

 

Przede wszystkim powinna Pani jak naj­szybciej uruchomić ogrzewanie i dodatkowo – kilka dmu­chaw z ciepłym powietrzem. Klepkę należy zdjąć choćby dlatego, by sprawdzić, czy woda nie dostała się pod war­stwę izolacji z papy. Jeżeli tak się stało, konieczne będzie również zerwanie papy, a po wysuszeniu stropu – poło­żenie nowej warstwy izolacji. Aby ułatwić osuszenie stro­pu między parterem a piętrem, radzimy przebić w nim od spodu otwory do kanałów, mniej więcej w środku roz­piętości stropu.

 

Po osuszeniu ścian można je pomalować farbami z do­datkiem preparatów zabezpieczających przed korozją iologiczną, takimi jak:

  • MYKOTAX. Preparat ten zabezpiecza przed grzy­bami pleśniowymi. Używa się go jako dodatku do farb emulsyjnych i klejowych stosowanych wewnątrz budyn­ku. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć stare powłoki malarskie z nalotem pleśni – trzeba je zeskro­bać, a następnie zmyć podłoże wodą z detergentem;
  • PLEŚNIOCHRON. Jest to preparat biochronny, przeznaczony do zabezpieczania powłok malarskich lub klejów przed rozwojem grzybów pleśniowych. Farbę z dodatkiem preparatu (2% wagowo) nakłada się tylko na te ściany, które są narażone na zawilgocenie lub prze­marzanie;
  • INTOX S, IMPREX B, ANTOX W. Preparaty te są przeznaczone do chemicznej ochrony drewna przed roz­wojem grzybów. Po zaimpregnowaniu powierzchni jed­nym z tych preparatów można ją malować farbami lub la­kierami.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed by