Jak mierzyć powierzchnię użytkową

W jednej ze spółdzielni kupiłem mieszkanie o powierzch­ni użytkowej 62,14 nr. Po zmierzeniu okazało się, że po­wierzchnia ta jest mniejsza i wynosi 60,26 nr. Spółdzielnia tłumaczyła ten fakt tym, że wymiary mieszkania powinno się mierzyć bez tynków (lub dodawać 2 cm na wyprawę). Spółdzielnia powołuje się na normę budowlaną PN 70IB- 02365. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

 

Spółdzielnia ma rację. W normie budow­lanej, na którą spółdzielnia się powołała, zastały określo­ne następujące zasady obmiaru powierzchni:

 

• do obliczenia powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1 m nad poziomem podłogi odpowiedniej kon­dygnacji, w świetle lub według obrysu zewnętrznego ścian w stanie surowym. Jeśli dokonuje się pomiarów z natu­ry budynków oblicowanych, należy wprowadzić korek­tę wymiarów, przyjmując:

-    grubość okładzin zewnętrznych – 5 cm,

-    grubość wypraw zewnętrznych i okładzin wewnętrz­nych – 3 cm,

-    grubość wypraw wewnętrznych – 2 cm;

 

•  jeśli w pomieszczeniach występują wnęki i występy (pilastry) o powierzchni mniejszej od 0,1 m2, powierzch­nię wnęk zalicza się do powierzchni konstrukcji, zaś po­wierzchnię pilastrów – do powierzchni pomieszczeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed by