Archive for the ‘wyposażenie’ Category

Woda pitna

Mikroorganizmy -bakterie, wirusy, zarodniki grzybów i pleśni – są nieodłączną częścią składową środowiska. Występują w wodzie, powietrzu i glebie. Niewidzialne dla oka dają o sobie znać dopiero podczas choroby.   Aż 85% chorób zakaźnych rozprze­strzenia się wraz z wodą pitną. Świad­czy to o konieczności zachowania czy­stości ujęć wody, procesów obróbki i transportu oraz o potrzebie [...]

Jonizacja powietrza

Dobry stan zdrowia człowieka jego samopoczucie zależy w znacznym stopniu od klimatu pomieszczeń, w którym przebywa, na co z kolei wpływają odpowiednie właściwości powietrza.   Otaczające nas powietrze składa się z około 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych stałych składników: argonu, neonu, helu, wodoru, ozonu, ksenonu, radonu oraz pary wodnej. Wyż­sze warstwy atmosfery mogą [...]

Kotły olejowe

Często rezygnujemy z kupna działki budowlanej, choć jest ona położona w wymarzonej przez nas okolicy, tylko ze względu na brak możliwości doprowadzenia gazu. Warto wtedy pomyśleć o instalacji centralnego ogrzewania z kotłami pracującymi na olej opałowy.   Olej opałowy stanowi znaczącą pozy­cję wśród paliw w gospodarce energetycz­nej krajów Europy Zachodniej. Stosuje się go nie tylko [...]

Designed by