Archive for the ‘budowa i remont’ Category

Instalacje sanitarne z tworzyw sztucznych

W Polsce jeszcze w 90% mieszkań instalacje sanitarne i grzewcze wykonane są ze stali. Zanieczyszczona stal oraz zła jakość wody (szczególnie duże zasolenie i zawapnienie) powodują, ze rury szybko korodują, zarastają kamieniem i w efekcie wymagają wymiany średnio co 6-7 lat. Coraz mniejsze jest zainteresowanie wymianą skorodowanych instalacji stalowych na te same krajowe, złej jakości [...]

Ochrona przepięciowa obiektów budowlanych

W poprzednim artykule dotyczącym ochrony przepięciowej  przedstawiono zagrożenia, na jakie narażone są urządzenia techniczne na skutek dochodzących do nich szkodliwych impulsów przepięciowych. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed szkodliwym działaniem przepięć, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ochronne. Kompleksowa ochrona obiektu wymaga zastosowania: zewnętrznej ochrony odgromo­wej (instalacja piorunochronna), wewnętrznej ochrony odgromo­wej i przepięciowej.   ■ Zewnętrzna ochrona odgromowa [...]

Folie w dachach wentylowanych

W sierpniowym numerze ,,Muratora” przedstawiliśmy zasady konstruowania dachów wentylowanych oraz rodzaje nowoczesnych folii dachowych ze szczególnym uwzględnieniem folii wstępnego krycia – FWK. Tematem tego artykułu jest stosowanie folii paroizolacyjnych. ■ Dlaczego stosuje się folie w konstrukcji dachu?   Folia paroizolacyjna, montowana do spodu krokwi, chroni materiały ocieplające dach (wełnę mineralną, styropian, itp.) przed wilgocią płyną­cą [...]

Designed by